Асоциация на родители на деца с церебрална парализа

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > неправителствени организации  > Варна
представяне grey_line

Организацията ни е учредена на 03.12.1999г. и е член на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания към Община Варна.

Съучредители сме на Националната асоциация за защита на човешките права на хора с увреждания “Равнопоставеност” и на Асоциацията на социалните предприятия в България.

Днес в Сдружението освен 13 души учредители участват още 168 родители на деца с различни заболявания, предизвикващи трайни и необратими увреждания: епилепсия, прогресивна мускулна дистрофия, детска шизофрения, Даун-синдром, аутизъм, както и детска церебрална парализа.

В Сдружението работят на трудов договор 10 души, от които 1 родител на деца с увреждания и 9 човека с увреждания.

Активна дейност осъществяваме от началото на 2001г., когато за първи път в град Варна организирахме лятно училище за децата с увреждания.

През 2004г. проведохме обучение на доброволци от РРумъния за работа с деца с увреждания като арттерапия.

От 2002г. работим по програма на Каунтърпарт Интернешънъл – България за създаване и управление на социално предприятие. На практика за нас това означаваше въвеждането на нова дейност – трудова терапия.

През 2004г. въведохме производствена трудотерапия, а от 2005г. и функционална трудотерапия за децата и младежите от ДДМУИ ”Св. Йоан Златоуст” – Варна.

Работим с висококвалифицирани и силно мотивирани екипи от специалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си.

Разполагаме със сътрудници като лекар, кинезитерапевт, ерготерапевт, музикален педагог, арттерапевт, психолог, треньори по плуване и конен спорт, социални работници и счетоводител, които реализират практически проектните ни дейности.

Под ръководството на Каунтърпарт Интернешънъл – България сме разработили собствени методики за предоставяне на всяка една от услугите: хипотерапия, хидротерапия, арттерапия и трудотерапия като сме ползвали ресурси и от много европейски партньорски организации.

Други неправителствени организации в Варна

 
Фондация "Децата на бъдещето"

Създадахме фондацията  „Децата на Бъдещето”  през 2006г. Идеята се появи и ...още

 
Фондация "Карин Дом"

Визия Подобряване качеството на живот и предлагане на еднакви възможности за хората ...още

 
Фондация “Радост за нашите деца”

Фокусирани сме върху децата с увреждания и затруднения, и към техните семейства, но ...още

 
Школа "Дедал"

ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ Обучението е без ...още

© 2018 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft