Асоциация на родители на деца с дислексия "Достъпен свят"

arts_blue_line
представяне grey_line

Асоциация на родители на деца с дислексия „Достъпен свят“ има за цел да:

Популяризира в обществото специфичните проблеми на децата с дислексия и техните семейства, като търси съдействие за решаването на тези проблеми.

Работи за промяната на обществените нагласи спрямо децата със специфични разстройства на училищните умения и успешната им социална реализация.

Стреми се към обединяването на усилията на всички родители за подобряване на обществените нагласи и училищната среда чрез разработване на гъвкави и съобразени със специфичните потребности на децата учебни програми.

Разработва и реализира проекти, чрез които децата с дислексия биха могли да развият и изявят творческите си заложби или да работят за преодоляване на специфичните си затруднения.

Идейни проекти

В процес на уточнение и набиране на средстава е "Програма за развитие на паметта и вниманието на децата с дислексия и позитивна психотерапия за децата и техните семейства."

Провеждане на редовни работни срещи

на Асоциацията за решаване на текущи задачи, приемане на нови членове, организиране на мероприятия, свързани с основната дейност на Асоциацията и др.

Изготвяне на информационни материали

относно дислексията с цел популяризиране на проблема в обществото, въвеждане на добри преподавателски практики и утвърждаване на толерантно отношение към децата с дислексия.

Подготовка на проекти и програми

за интеграция, арттерапия, спортни занимания, поощряване на таланти, свободно време и хоби, придобиване на компютърни умения, езикови занимания и др. за децата с дислексия, съобразени с техните специфични потребности.

Организиране на срещи със специалисти психолози, логопеди, педагози и др.

Други в град Варна

 
Магазин за художнически материали "Слънчоглед"

Магазин за художнически материали гр. София, ул. "Иван Вазов" №13 ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft