Асоциация на родителите на деца с увреден слух АРДУС

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > неправителствени организации  > София
представяне grey_line

Сдружението „Асоциация на родителите на деца с увреден слух″ (АРДУС) е учредено през 1992 г. в град София. Възникването му е резултат от все по-увеличаващите се потребности на родители на деца с увреден слух да споделят своите проблеми и да търсят нови начини и подходи за интеграцията на децата с увреден слух сред останалите деца от техните възрастови групи. Основната част от дейностите, които сдружението осъществява, са насочени към подпомагането на децата с увреден слух и техните семейства чрез рехабилитация на слуха и говора, организирането на обучения, посещения на културни мероприятия, стимулиране на децата към посещения в масовите училища с цел по-бързата им и лесна интеграция.

Първият Управителен съвет на АРДУС се състои от пет души: Венета Василева – председател, Стоян Николов – заместник-председател, Мария Михайлова – секретар и членове – Венелин Иванов и Емилия Нанкова.

Първите стъпки на сдружението са трудни и извървяни при липса на посрещнати с неразбиране и нежелание за съдействие както от гражданското общество, така и от държавата като цяло. Благодарение на усилията и упорството на членовете на сдружението с течение на времето се разширява кръгът от хора, съпричастни към проблемите на децата с увреден слух и техните семейства, привлича се вниманието на редица държавни институции и организации от различни браншове.

Организацията изпълнява множество дейности, сред които основните са:

  • Рехабилитация на слуха и говора – асоциацията подпомага индивидуалната рехабилитация на децата и младежите, като съдейства за развиване на ресурсни кабинети в цялата страна. С това се цели улесняване на интеграционния процес – възможност децата с увреден слух да посещават масови детски градини, училища и висши учебни заведения.
  • Подпомагане в учебния процес – поради спецификата на увреждането си, децата се нуждаят от допълнително подпомагане по основните общообразователни предмети.
  • Закупуване на учебници и учебни помагала – организацията ежегодно подпомага учениците със закупуване на учебници и помагала, както и сираците и полусираците от специализираните училища за деца с увреден слух. Заделят се средства и за закупуване на помощни материали и подобряване на ресурсната база на кабинетите в София и в страната.
  • Извънкласни дейности – Извънучилищните дейности, провеждани от асоциацията, се организират по интереси и в зависимост от желанията и свободното време, възрастта и местоживеенето на децата и младежите. АРДУС провежда занимания по компютърно обучение и английски език, рисуване с компютър, театър, спортни, модерни и народни танци.
  • Дейности с професионална насоченост – организира курсове в лицензирани учебни центрове с професионална насоченост - по фризьорство, грим и маникюр и курс по WEB дизайн. Завършилите курсовете младежи имат възможност да продължат да практикуват съответната професия.
  • Рехабилитационни лагери – организират се летни и зимни рехабилитационни лагери. На всички лагери се провежда рехабилитация на децата с увреден слух и обучения на различни теми за младежите – приятелство и любов, контрацепция и сексуално здраве, първа долекарска помощ, ролеви и психологически игри, финансови игри и др. По време на лагерите родителите обменят опит и информация, относно социализация на децата им.

Други неправителствени организации в София

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Работилничка Децата от дъгата

Читалище Джон Атанасов представя на Вашето внимание полудневна детска занималня Работилничка ...още

 
Сдружение "Прегърни ме"

Сдружение "Прегърни ме" работи с деца в неравностойно положение от лятото на 2005 ...още

 
Ателие Център "Николай Шмиргела"

За Фондация "Николай Шмиргела" е от огромно значение работата с деца (8-13 г.) . ...още

 
Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"

Сдружение ”ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО”   е създадено на 25.10.2004 като резултат от ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft